ÇARŞAMBA KONUŞMALARI: Bir Mutezilî Klasiğin Tahkiki/Kitabu'l-Makalat

Bu haftaki "Çarşamba Konuşmaları" programımızda Arş. Gör. Özkan ŞİMŞEK hocamız bizlere; tahkik edip Türkçeye çevirdiği erken dönem Mutezilî Kelam eserlerinden Ebû Ali el-Cübbaiyye nisbet edilen  Kitâbu'l-Makâlât  hakkında bir konuşma yapacaktır.