Uluslarası Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu

ULUSLARARASI SEMPOZYUM/INTERNATIONAL SYMPOSIUM

KUR’ÂN VE DİL İLİMLERİ

QURAN AND ARABIC LANGUAGE SCIENCES

القرآن وعلوم اللغة

18-19 Nisan 2020

18-19 April 2020

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BİNGÖL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi/Deadline of Abstract Submission

27 Aralık 2019/27 December 2019

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ/BINGÖL UNIVERSITY RECEP TAYYİP ERDOĞAN CONGRESS CENTER

kuranvedililimleri@gmail.com

 

SEMPOZYUMUN AMACI

Gönderildikleri toplumun itikadî, sosyal, kültürel ve ahlakî yönden ihtiyaç duyduğu ilkeleri tebliğ eden peygamberler, yaşadıkları dönemde revaçta olan ilimler bağlamında mucize göstermişlerdir.  Son peygamber Hz. Muhammed’in mucizesi, Arap edebiyatının zirvede olduğu bir dönemde Arap edebiyatı dâhilerini bile fesahat ve belagatiyle susturan Kur’an’dır. Kur’an; fesahat ve belagat alanında yarışan Arap toplumuna kendi dilleriyle nazil olmuş ve üslubuyla Arap belağat geleneğini değiştirmiştir. Kur’an’a iman edenlerin yanı sıra inanmayan müşrikler dahi onun fesahat ve belagatini ikrar etmişlerdir. Bu durum,  araştırmacıları Kur’an’ın belağî sırlarını bilmeye ve onları ortaya çıkarmaya sevk etmiştir. Bu yüzden İslam’ın ilk döneminden itibaren bu konuda önemli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. İslam tarihi boyunca dil ve belagat hakkında geniş bilgisi olanlar bir şekilde bu çalışmalara katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte Kur’an’la ilgili dil ilimlerinin gelişimini ve bu ilimlerin Kur’an’la ilişkisini yeniden gözden geçirme zarureti bulunmaktadır. Ayrıca Kur’an ilimlerinin, Arap dil ilimlerinin bir devamı olduğu ve onlarla sıkı bağları olduğu açıktır. Bu nedenle Kur’an’ın söz konusu ilimlerle ilişkisini tespit etmek için “Kur’an ve Dil İlimleri” başlığı altında bir sempozyum düzenleyerek alanın uzmanı bilim insanlarının bu sempozyuma katkı sunmaları amaçlanmıştır.              

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI      

1) Kur’an’a dair klasik dil çalışmaları

2) Kur’an’a dair modern dil çalışmaları

3) Kur’an hakkındaki klasik ve modern dil çalışmalarının karşılaştırılması

4) Kur’an’a dair fonetik ve sesle ilgili çalışmalar

5) Kur’an ve klasik belagat ilimleri

6) Kur’an ve modern belagat yöntemleri

7) Kur’an’a dair istidlal, delalet ilmi ve onların uygulanması

8) Kıraat ilmi ile ilgili dilsel çalışmalar

9) Oryantalistlerin Kur’an’a dair dil çalışmaları

10) Tefsir ilmi ve lugavi tefsir

11) Dil ve hadis ilimleri ve Kur’an’la ilişkileri

12) Dil ve fıkıh ilimleri ve Kur’an’la ilişkileri

13) Dil açısından fıkıh usulü ve Kur’an’la ilişkisi

14) Dil ve tarih ilimleri ve Kur’an’la ilişkileri

15) Kelam ve Kur’an ilmi

 

Sempozyum Takvimi

Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi         : 27 Aralık 2019

Kabul edilen bildirilerin duyurulması            :10 Ocak 2020

Bildiri metinlerinin son gönderilme tarihi        : 01 Nisan 2020

Sempozyum programının ilan tarihi               : 10 Nisan 2020

Sempozyum tarihi                                            :18-19 Nisan 2020

 

Katılım Şartları Ve Bilgilendirme

Tebliğ özetleri en fazla 300 kelime olarak yazılmalıdır.

Tebliğ metinleri 7000 kelimeyi aşmamalıdır.

Tebliğler için sunum süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir.

Tebliğ sahiplerinin konaklama giderleri Bingöl Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Bildirilerin yazımında İSNAD atıf sistemi esas alınmalıdır.

Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

 

Sempozyum Onur Kurulu

Dr. Cevdet YILMAZ(Bingöl Milletvekili)

Kadir EKİNCİ (Bingöl Valisi)

Erdal ARIKAN (Bingöl Belediye Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniversitesi Rektörü)

Muharrem GENÇ (Bingöl Müftüsü)

 

Sempozyum Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa ÂGAH (İlahiyat Fakültesi Dekanı)

 

Koordinatör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Emrüllah Ülgen

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin Basuğuy

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ousama Ekhtiar

 

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Abdülnasır Süt

Doç. Dr. İbrahim Özdemir

Doç. Dr. Muhittin Özdemir

Doç. Dr. Naim Döner

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bedeva

Dr. Öğr. Üyesi  Ali Çelik

Dr. Öğr. Üyesi  Emanullah Polat

Dr. Öğr. Üyesi  İlhan Baran

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail Narin

Dr. Öğr. Üyesi  M. Sami Baga

Dr. Öğr. Üyesi  M. Şirin Ayiş

Dr. Öğr. Üyesi  M. Zülfi Cennet

Dr. Öğr. Üyesi  Muhammed Çetkin

Dr. Öğr. Üyesi  Murat Kaya

Dr. Öğr. Üyesi  Nebi Butasım

Dr. Öğr. Üyesi  Ramazan Korkut

Dr. Öğr. Üyesi  Süleyman Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi  Thamar Hatamleh

Dr. Arş. Gör. Sahip Aktaş

 

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Ömer Tay

Arş. Gör. Özkan Şimşek

Arş. Gör. İbrahim Hızıroğlu

Ar. Gör. Mehmet Öztürk

 

İletişim

kuranvedililimleri@gmail.com

05442720941

05455150815

05383599917

05061232052

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin (Muş Alparslan Ün.)

Prof. Dr. Ali Akay (Dicle Üni.)

Prof. Dr. Cemalettin Erdemci (Siirt Üni.)

Prof. Dr. Cevat Ergin (Dicle Üni.)

Prof. Dr. Edip Çağmar (Dicle Üni.)

Prof. Dr. Erkan Yar (Fırat Üni.)

Prof. Dr. Fikret Karaman (İnönü Üni.)

Prof. Dr. Gıyasettin Arslan (Fırat Üni.)

Prof. Dr. Hasan Çiftçi (Bingöl Üni.)

Prof. Dr. Hayati Aydın (Yüzüncü Yıl. Üni.)

Prof. Dr. Hüseyin Hansu (İstanbul Üni.)

Prof. Dr. İbrahim Yılmaz (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. İsmail Demir (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. M. Halil Çiçek (Yıldırım Beyazıt Üni.)

Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez (İstanbul Üni.)

Prof. Dr. Mehmet Yolcu (Bitlis Eren Üni.)

Doç. Dr. Metin Yiğit (Dicle Üni.)

Prof. Mustafa Agâh (Bingöl Üni.)

Prof. Dr. Mustafa Ağırman (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. Mustafa Kaya (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. Nusrettin Bolelli (Bingöl Üni.)

Prof. Dr. Orhan Başaran (Bingöl Üni.)

Prof. Dr. Osman Gürbüz (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. Sabri Türkmen (İnönü Üni.)

Prof. Dr. Sahip Beroje (Yüzüncü Yıl. Üni.)

Prof. Dr. Vecihi Sönmez (Batman Üni.)