Genel Bilgiler

Fakültemizin; Millî Eğitim Bakanlığı'nın 24/12/2010 tarihli ve 23555 sayılı, 28/3/1983 ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi, Bakanlar Kurulu'nun 7/1/2011 tarihli ve 27845 Resmi Gazete'de yer aldığı 13.1.2011 ve 27845 Sayılı Resmi Gazete'de görev inmiştir. Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanat Ii. Fakültemizin eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Din bilimleri temel temel kaynaklara ulaşabilme, kullanabilme ve ve günümüz problemleri yorumlaya bilmeyi kazandır.

2011-2012 Eğitim ve Öğretim 4 lisans i. öğretim 482, II. da 323 ve toplam 805 öğrenci. 4 Prof. Dr., 4 Doç. Dr., 19 Dr. Öğr. 5 Öğretim Görevlisi ve 22 Araştırma Görevlisi 54 akademik personel görev alanı. Fakültemize yeni akademik personel ve personel devam, bu konuda ki yeni akademik bir akademik kadroa.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, müftü ve müftü, müftü, vaiz, Kur'ân kursu, imam, müezzin; Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta dereceli isterdi ni ve ahlak bilgi dersi ile İmam-Hatip Liseleri meslek lisesi. Lisansüstü'ün eğitim e'si ve tüm bu eğitim öğretim inanına kadar dır.
 
MİSYONUMUZ
 • Evrensel değerlere saygılı, ve benim ve bir yönetim kurulu din ve öğretimi ile ilgili de yat.000.
 • ilâhiyat ve lisans, yüksek lisans ve lisans ve lisans lisans ve lisans eğitim görme imkânı.
 • Dini asıl kaynakve bilimsel bilgin ve bilgi nağmeler, ve bilgi nan ve doğru su ve rebilen, eleştiri ve yoruma, farklı ve yoruma ve yorumlayan, sorgulayan ve yapabilen, yeni ve ilahiyat bilginler.
 • Dinî, millî ve ahlâkî âyetî hazretleri maddî-manevî hazretleri.
 • Nitelikli akademik araştırma veyla ilahiyat ilahiyat saygın bir yer.
 • Debir ki etnik ve inanç inanç birve kaynaştırıcı rol üstlenmek.
 • Dini bilgi sağlam bilgile halkaydınlatmak.
VizYONUMUZ
Ulusal ve Uluslararası camiada eğitim kalitesiyle isoldu, Türkiye'de tercih de öncü ve model bir fakülte.
 
DEĞERLER
 • Saygın ve saygın,
 • Ve teşvik edici,
 • Yenilikçi ve kaliteli hizmet veren bilgi ve vizyonları sürekli ve seminerleri ile ilgili olarak,
 • Etkin, hızlı ve kaliteli,
 • Bilimsel özgünlük ve özgürlük ilkelerine uygun uygun,
 • Fakültemiz ve nösyö tüm hizmet adalet ve eşitlik ilkesine bağlı,
 • Bilimde, eğitimde ve toplumsal evrensel de evrensel ilk in esas da takip,
 • insan insan in esas ,
 • ve en üst duyarlı,
 • Bilgi çabuk, ve bir kurum,
 • Şeffaf ve hesap bir kurum,
 • Ile sürekli ve sağlıklı bir şekilde,
 • Bu iş bu servise ve hizmetlerde,
 • Sosyal ve sosyal ve sosyal bir şekilde,
 • Takım'ın bir veren bir çalışma,
 • ilim müktesebatından ve yeni çağın ı ndan bir ve lisi,
 • Akademik yapılanmada ehliyet, istikamet ve tarafsızlıktan sapmamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız, fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak;

 • Eğitim – öğretim beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir fakülte olmayı,
 • Akademik ve idari personelin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmayı,
 • İç ve dış paydaşlarımızla güvene dayalı bir işbirliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde rekabetçi olmayı,
 • Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı arttırmayı,
 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamayı ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir fakülte olmayı,
 • Saygın ve güvenilir olmayı,
 • Çalışanların gelişimlerini ve girişimciliği teşvik etmeyi,
 • Yenilikçi ve kaliteli hizmet vermek için çalışanlarının bilgi ve vizyonlarını sürekli eğitim ve seminerlerle arttırmayı,
 • Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi,
 • Bilimsel özgünlük ve özgürlük ilkelerine uygun çalışmalar yapmayı,
 • Fakültemiz yönetimi ve çalışanları sundukları bütün hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmayı,
 • Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alarak dünyadaki çalışmaları da yakından takip etmeyi,
 • İnsan merkezli olarak çalışmayı esas kılmayı,
 • İçinde yaşadığı toplumun, bölgenin ve ülkenin toplumsal sorunlarına en üst düzeyde duyarlı olmayı,
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olmayı,
 • Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmayı,
 • Çalışanları ile sürekli ve sağlıklı iletişim kurmayı,
 • Üyelerine yönelik ihtiyaç analizleri yaparak bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmayı,
 • Sosyal sorumluluklarının farkındalığında olarak paydaşlarla işbirliğine dayalı toplumsal gelişim sağlamayı,
 • Takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • İlim mirasımızın müktesebatından ve yeni çağın avantajlarından dengeli bir şekilde istifade etmeyi,
 • Akademik yapılanmada ehliyet, istikamet ve tarafsızlıktan sapmamayı,

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederim.

                                                                                                                     DEKAN