Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

   

    Felsefe ve Din Bilimleri programı bir bütün olarak, insanlık tarihi kadar eski olan din ve inançların geçmişten günümüze geçirdikleri değişimleri, insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, bireysel ve toplumsal hayatta dinin yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki ilişkiyi, İslam düşüncesinin altyapısını ve dini tefekkürün gelecek nesillere aktarım biçimlerini, doğru düşünmenin ve araştırmalarda mantıksal hatalardan korunmanın yöntemlerini, insanlığın felsefi birikimini ve felsefi düşünme biçiminde somut ifadesini bulan eleştirel bakışı elde etme yollarını, ilmi ve akademik bir yaklaşımla ele almaktadır.

     Felsefe ve Din Bilimleri programı, öğrencilerin düşünce yapılarının zenginleşmesine, eleştirel düşünme yetilerinin geliştirilmesine, bireysel ve sosyal olguları sağlıklı bir şekilde anlayıp yorumlayabilmesine ve kendini etkili bir şekilde ifade edebilmesine katkıda bulunmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri programı, akli düşünce ile din olgusu arasında doğru bir ilişkinin kurulması ve insanlığı daha erdemli bir geleceğe taşımak amacıyla yapılacak araştırmalar için akademik ve entelektüel bir uzak görüşlülük kazandırmayı amaçlamaktadır.