İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam'ın doğuşundan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar geçen tarihi süreci siyasi, sosyal, bilimsel, kültürel ve sanatsal yönleriyle inceleyen bir bölümdür. Ancak bölüm, İslam Tarihinin ilk dönemlerinde meydana gelen siyasi ve sosyal hareketleri daha yoğun bir şekilde işlemektedir. Bunun yanında kültürel ve kurumsal açılardan Türk-İslam tarihini, bu süreç içinde ortaya çıkmış sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini akademik araştırma konusu yapmaktadır. 

Müslümanların tarih içerisinde farklı kültür ve medeniyetlerle karşılaşmaları sonucu sanatsal anlayışlarında da farklılıklar ortaya çıkmıştır. Türk-İslam Sanatları da Müslüman Türklerin mimari, edebi ve musiki alanındaki anlayışlarını ve ürünlerini konu almaktadır. Türkler İslam dinine girdikten sonra sanat alanında değişik medeniyetlere ait sanatsal anlayışlardan da yararlanarak yeni bir medeniyet kurup, miras aldıkları sanatı yeniden yoğurarak Türk-İslam Sanatı adı altında bir sentez ortaya çıkarmışlardır.

Türklerin İslam Dinine girmesiyle Edebiyat ve musiki alanlarında da bazı değişimlerin yaşandığı görülmektedir. Onlar Arap, Fars ve Türk edebiyat ve musikisini sentezleyerek yeni bir edebiyat ve musiki mozaiği şekillendirmişlerdir. 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü; İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi anabilim dallarından meydana gelmektedir.