Temel İslam Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Dininin özünü yansıtan şekliyle anlaşılmasına yönelik başta Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler olmak üzere temel kaynaklarından inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında lisans eğitimi düzeyinde ilim, irfan sahibi din görevlileri yetiştirmeyi hedefler. Alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilen, lisansüstü ve doktora eğitimini sürdürebilecek akademisyenlerin yetiştirilmesiyle ülkenin İslam dini alanında akademik araştırmalarına katkıda bulunmaya çalışır. Toplumun İslam dini hakkında doğru bilgiyle sağlıklı eğitim ve öğretimi için din hizmetleri görevini yerine getirecek nitelikli bireylerin yetiştirilme hizmetini yüklenir. 
Bölümümüzde, Tefsir, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ile Arap Dili ve Belagati anabilim dalları bulunmaktadır.