DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ADAYLARINA DENEME DERSİ UYGULANMASI (TİB) (4)

Fakültemiz Temel  İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 1 (Bir) Adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden adaylara, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi uyarınca, 1 Aralık 2023 tarihinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Fakültemiz B2-18 nolu Seminer Odasında Deneme Dersi uygulanacaktır. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi’nin (2) numaralı alt bendi gereğince, Aday, en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun huzurunda, adayın teklif ettiği beş konu arasından, komisyonun kabul ettiği bir konuda deneme dersi verecektir. Komisyon deneme dersini, başarılı/başarısız olarak değerlendirecektir.

Her komisyon üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda (form’a ulaşmak için tıklayınız) yer alan ve eşit maksimum puan ağırlığına sahip nitelikler üzerinden, her bir nitelik için maksimum puan ağırlığını geçmeyecek şekilde puanlama yapacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan deneme dersi için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı tespit edilecektir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Adaylara önemle duyurulur.

 

Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda yer alan nitelikler;

Deneme dersini, alanın temel dili olan Arapça olarak sunabilme 30
Sunumu yapılan konu ile ilgili alanın temel ilke ve kavramları bilme 10
Ders konusunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik,
formül vb.) uygun biçimde kullanabilme
5
Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme 10
Dinleyici sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme 10
Derse ilgi ve dikkati çekebilme 5
Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme ve
öğretim teknolojilerinden yararlanabilme
10
Sözel dili, beden dili ve ses tonunu etkili biçimde kullanabilme 10
Zamanı verimli kullanabilme 10
TOPLAM 100