EK SINAV BAŞVURULARI

Fakültemizde okumakta iken, 7 yıllık azami eğitim süresi içinde mezun olamayıp ilişiği kesilen öğrencilere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin c bendi uyarınca, iki “Ek Sınav” hakkı tanınmıştır.
Ek sınavlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için otomasyona Ek Sınav Başvuru V2 modülü eklenmiştir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin otomasyondan Başvuru İşlemleri>Ek Sınav Başvuru V2 ekranından;
1. Ek sınavlar için 12.07.2023 – 13.07.2023 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında
2. Ek sınavlar için 26.07.2023 – 27.007.2023 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir.
NOT: Söz konusu kanunun ilgili kısmı ek’te sunulmuştur.