Genel Bilgiler

 

     Millî Eğitim Bakanlığının 24/12/2010 tarihli ve 23555 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/2011 tarihinde karara bağlanmış ve açılışı 13 Şubat 2011 tarihli ve 27845 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Fakültemiz bünyesinde Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümleri bulunmaktadır. Fakültemizin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Din bilimleri alanında öğrencilere temel kaynaklara ulaşabilme, kullanabilme ve bunlar ışığında günümüz problemlerini yorumlayabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. 

2020–2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Fakültemizin 4 yıllık lisans düzeyinde I. öğretim programında 493, II. öğretim programında da 378 olmak üzere toplam 871 öğrencisi bulunmaktadır. 5 Profesör, 11 Doç. Dr., 25 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 61 akademik personel görev yapmaktadır. Fakültemize yeni akademik personel alımları devam etmekte olup, bunların göreve başlamalarıyla zengin bir akademik kadroya ulaşılacaktır.

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, Kur’ân kursu öğreticisi, imam, müezzin; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni ile İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabileceklerdir. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere alanlarında tüm yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olma imkânına kavuşabileceklerdir.

 

MİSYONUMUZ

 1. Evrensel değerlere saygılı, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 2. İlâhiyat konularında yetişmek isteyenlere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görme imkânı sağlamak.
 3. Dini asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, toplumu din konusunda aydınlatan ve doğru bilgilerle onların ihtiyaçlarına cevap verebilen, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen, yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen ilahiyatçılar yetiştirebilmek.
 4. Dinî, millî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmak.
 5. Nitelikli akademik araştırma ve yayınlarıyla ilahiyat camiasında saygın bir yer edinmek.
 6. Ülkemizdeki farklı etnik unsurlar ve farklı inanç grupları arasında birleştirici ve kaynaştırıcı rol üstlenmek.
 7. Dini konularda sağlam bilgilerle halkı aydınlatmak.

 

VİZYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası camiada eğitim kalitesiyle kendisini ispatlamış, Türkiye’de tercih edilen öncü ve model bir fakülte olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

Fakültemizin Temel Değerleri Şunlardır;

 1. Saygın ve güvenilir olmak,
 2. Çalışanların gelişimlerini ve girişimciliği teşvik etmek,
 3. Yenilikçi ve kaliteli hizmet vermek için çalışanlarının bilgi ve vizyonlarını sürekli eğitim ve seminerlerle arttırmak,
 4. Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,
 5. Bilimsel özgünlük ve özgürlük ilkelerine uygun çalışmalar yapmak,
 6. Fakültemiz yönetimi ve çalışanları sundukları bütün hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak,
 7. Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alarak dünyadaki çalışmaları da yakından takip etmek,
 8. İnsan merkezli olarak çalışmayı esas kılmak,
 9. İçinde yaşadığı toplumun, bölgenin ve ülkenin toplumsal sorunlarına en üst düzeyde duyarlı olmak,
 10. Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olmak,
 11. Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmak,
 12. Çalışanları ile sürekli ve sağlıklı iletişim kurmak,
 13. Üyelerine yönelik ihtiyaç analizleri yaparak bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmak,
 14. Sosyal sorumluluklarının farkındalığında olarak paydaşlarla işbirliğine dayalı toplumsal gelişim sağlamak,
 15. Takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak,
 16. İlim mirasımızın müktesebatından ve yeniçağın avantajlarından dengeli bir şekilde istifade etmek,
 17. Akademik yapılanmada ehliyet, istikamet ve tarafsızlıktan sapmamak.